Nyheter

Information från valberedningen

I valberedningens uppdrag ingår att föreslå ledamöter och suppleanter till 2018 års styrelse så att den kan fyllas vid årsmötet den 16 maj 2018. (Kallelse till årsmötet skickas ut separat av styrelsen). Vi söker därför personer som är intresserade att vara med i styrelsen. Vi vill att styrelsen ska vara mångfasetterad och att så många kategorier (barnfamiljer, ensamstående, äldre etc) som möjligt är representerade. Vi söker därför inte en speciell sorts person utan vill att alla intresserade hör av sig. Arbetet i styrelsen är arvoderat genom att styrelsen får ett arvode av årsmötet att fördelas internt av styrelsen själv. Anmäl ditt intresse till valberedningen: Vi i valberedningen är: Peter Bleckert, Polhemsgatan 4, email , mobil 070-9860623 John Schannong, Polhemsgatan 6, email , mobil 073-6484349 Vänligen Peter och John

Nyheter

No Internet Connection