Nyheter

Stamspolning

Föreningen avser att genomföra en stamspolning i samtliga våra fyra hus. För er som har stora problem med avrinning i kök eller badrum kan detta eventuellt också åtgärdas i samband med att vi genomför stamspolningen. Kontakta i så fall husansvarig: Hus 2: Peter Propst Hus 4: Roland Andersson Hus 6: Peter Propst Hus 8: Rolf Hellman /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection