Nyheter

Kallelse till föreningsstämma 17 maj 2017

Kallelsen kallelse-arsstamma-2017-05-17 är även uppsatt i trapphusen i alla våra fyra hus. Stämman startar 18:00. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Matsalen ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång västra gaveln. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättsinnehavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. Kompletta stämmohandlingar distribueras i början av maj. Enklare förtäring serveras efter stämman. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection