Nyheter

Byte av luftfilter bakom radiatorerna

Inom kort kommer alla att få ett antal luftfilter som ska bytas. Ovanför (nästan) varje radiator sitter en lucka och under den sitter ett luftfilter som ska bytas. Byter gör du enkelt själv så här: 1. Lyft upp luckan och dra upp det gamla filtret. 2. Sätt in det nya filtret på plats enligt anvisningen som finns på filtret. Gamla filtren återvinns som brännbart. /Styrelsen  

Nyheter

No Internet Connection