Nyheter

Kallelse till extra föreningsstämma/trivselsammankomst

Söndagen den 4/9 kl. 14:00 har föreningen extrastämma för att besluta om föreslagna ändringar i föreningens stadgar. Dessa föredrogs och beslutades på ordinarie stämman men måste även godkännas på denna extrastämma för att vinna laga kraft. Vi träffas vid vår grillplats mellan hus 4 och 6. Kallelse till stämman hittar du här: Kallelse årsmöte extra 160904 Förslaget till nya stadgar hittar du här: Nya stadgar Brf Rickomberga Äng 2016 Efter stämman grillar vi korv, pratar umgås. Vi hoppas givetvis på bra väder (styrelsen ordnar med tält vid regn). Välkomna den 4 september 14:00. 2016-08-24 Styrelsen för Rickomberga äng

Nyheter

No Internet Connection