Nyheter

Byte av luftfilter

Nu har alla fått ett antal luftfilter som ska bytas. Ovanför (nästan) vare radiator sitter en lucka, under luckan sitter ett luftfilter som ska bytas. Byte: 1.       Lyft av luckan och dra upp gamla filtret 2.       För ner det nya filtret med släta sitan inåt rummet (den med text) Gamla filtren återvinns som brännbart. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection