Nyheter

På årsstämman den 23 maj 2015 beslutades om en ny styrelse för 2015.

Ordinarie ledamöter: Peter Propst, Ordförande Åke Björk, vice ordförande Bengt Dahlberg, kassör Wivi-Ann Vaz, sekreterare Roland Andersson, ledamot Suppleanter Sara Ahlgren Heidi Gjörtz Håkan Johansson Inom kort (när protokollet är justerat) kommer även uppdatering av styrelsemedlemmarnas namn, med foton och ansvarsområden, att uppdateras på hemsidan samt i trapphusen.

Nyheter

No Internet Connection