Nyheter

Föreningsstämma, motioner

Torsdagen den 23 april kl. 18:30 kommer föreningen att ha årets föreningsstämma i Eriksskolans matsal. Du som är medlem i föreningen, boka av kvällen och kom till stämman, lyssna och gör din röst hörd. Föreningen bjuder på en enklare buffé efter mötet. Motioner till stämman ska ha inkommit före den 6 april. Motioner är viktiga om du har något att föreslå föreningen. På stämman kan vi inte fatta beslut i ärenden som inte funnits med i kallelsen. Motionerna lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 (portkod 3831) eller genom att skicka ett mail från hemsidan via formuläret kontakt. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection