Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

Klicka på nedanstående länk Ansökan om renovering.

 Detta får du inte göra

  • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor. Detta sätter husets eget fläktsystem ur spel och kan orsaka olägenhet för andra i huset.
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

Vad får jag göra?

Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ansökan om renovering

 

 

No Internet Connection