Allmänt

För att skapa trygghet för dig själv och föreningen, anlita gärna en mäklare hur du ska gå till väga vid en överlåtelse. Vid osäkerhet kontakta gärna styrelsen för de rutiner som gäller. Tänk också på att innan avtal skrivs, ska styrelsen godkänna den som övertar din lägenhet som medlem i föreningen.

Se vad som gäller om TV/bredband/telefoni vid en överlåtelse under rubriken Mitt Boende

Nyckelhantering

BRF Rickomberga Äng använder Certego för vår nyckelhantering på Fyrislundsgatan 68.

Läs mer om leverantören genom att klicka på länken till dem här: Certego

Föreningen meddelar Certego den nye boendes/medlemmens personuppgifter och Certego noterar detta i sitt register.

 1.  Den avflyttande boende/medlemmen lämnar samtliga sina nycklar, till lägenheten, samt ev. garage, hos Certego på Fyrislundsgatan 68, telefon 018-56 90 00. Certego kontrollerar att inlämnade nycklar stämmer mot de som finns noterade på lägenheten/garaget i registret.

 2.  Den inflyttande boende/medlemmen hämtar sina nycklar hos Certego och gör eventuell tilläggsbeställning (fler nycklar).
 3.  Om tilläggsbeställning gjorts hämtas nycklarna hos Certego, när de har blivit klara.
 4.  Den boende/medlemmen betalar Certego för extranycklarna.
 5.  Om tilläggsbeställning av nycklar görs vid ett senare tillfälle eller om nyckel förkommit meddelas detta till Certego som har föreningens nyckelansvar.

OBSERVERA ATT VID FÖRLUST AV NYCKEL ALLTID KONTAKTA CERTEGO

Tagghantering

BRF Rickomberga Äng använder Stjernbron för vår tagghantring, finns på Stålgatan 8.
Läs mer om leverantören genom att klicka på länken till dem här: Stjernbron

Föreningen meddelar Stjernbron den nye boendes/medlemmens personuppgifter och Stjernbron noterar detta i sitt register.

 1. Den avflyttande boende/medlemmen lämnar samtliga tre taggar hos Stjernbron på Stålgatan 8, telefon 018-517 517. Stjernbron kontrollerar att inlämnade taggar stämmer mot de som finns noterade i registret.
 2. Den inflyttade boende/medlemmen lämnar de telefonnummer som alla eller respektive familjemedlem ska kontaktas på samt stämma av vilket eller vilka namn som ska stå på displayen vid entrén.
 3. Den boende/medlemmen hämtar sina taggar hos Stjernbron och gör eventuell tilläggsbeställning (fler taggar).
 4. Om tilläggsbeställning gjorts för att få fler taggar hämtas extra taggar hos Stjernbron, när de har blivit klara.
 5. Den boende/medlemmen betalar Stjernbron för extrataggarna.
 6. Om tilläggsbeställning av taggar görs vid ett senare tillfälle eller om tagg förkommit meddelas detta till Stjernbron som då kan avprogrammera den förlorade taggen.

OBSERVERA ATT VID FÖRLUST AV TAGG ALLTID KONTAKTA STJERNBRON

No Internet Connection