I föreningen finns 46 garageplatser och 31 parkeringsplatser (25 st med el-bilsladdning, varav 16 st i garage och 9 st på p-platser samt resten med eluttag för motorvärmare) att hyra för medlemmarna. Dessutom finns 11 gästparkeringar samt 2 handikapplatser.

Se situationsplanen nedan:


Siituationsplan

 

Garagen är av typen kallgarage utan innerväggar mellan platserna med 4-6 platser i varje enhet. Varje garage har ett låsbart förråd framför bilen. Förrådet är 2,70 m brett, 1 m djupt och 3,10 m högt och som kan inredas med eget hyllsystem eller liknande. Garage och p-plats kan bara hyras av medlemmar i BRF Rickomberga Äng och inte av utomstående.

Vid förhyrning av p-plats/garage

Medlemmen kontaktar föreningens bilplatsansvarige Peter Bleckert via telefon: 0709 860623 eller via e-post: för att anmäla intresse för parkering.

Om någon med elbil flyttar till föreningen försöker vi ordna en bilplats med laddstolpe från början. Detta kan dock inte garanteras.

Hyrestiden för bilplats startar från den 1:a varje månad och avslutas den sista dagen i en månad. Om inget annat har bestämts vid uthyrningen, hyr man bilplats på minst tre (3) månaders tid för att därefter ha en (1) månads uppsägningstid.

Efter att kontaktpersonen gjort anmälan till HSB, skickar HSB ut hyreskontrakt och ett frankerat svarskuvert till medlemmen. Kontrakten ska signeras av båda parter och det ena ska skickas åter till HSB. Slutresultatet är alltid att både HSB och medlemmen ska ha varsitt hyreskontrakt signerat av båda parterna. Nycklarna till garage hämtas hos Certego, klicka på länken: CERTEGO tidigast första hyresdagen. Det signerade kontraktet måste då tas med.

Vid uppsägning av p-plats/garage

Vid utflyttning från föreningen sägs bilplatsen upp automatiskt. Man behöver därmed inte avsluta hyreskontraktet. Vid uppsägning ska alla nycklar lämnas tillbaka till Certego senast sista hyresdagen för att undvika kostnader för nya nycklar och låskolv. För användning av besöksparkeringarna se trivsel-och ordningsreglerna.

Kostnader

Bilplats med motorvärmare 

Läs instruktioner för inställning av motorvärmare. klicka på länk: instruktion-motorvärmare

P-plats    305 kr/månad
Garage    731 kr/månad
Förbrukning av el ingår i hyran

Bilplats med elbilsladdning

Läs mer om föreningens satsning på elbilsladdning. Här finns bland annat information om kostnader samt beställningsförfarande:
Klicka på länk: Allmänt om elbilsladdning

Läs mer om hur det fungerar med elbilsladdningen hos oss genom att klicka på länken: Eways mobilapp 

Elbilsladdning debiteras dels som en fast kostnad till en avgift om 335 kronor per månad, vilken debiteras på avgiftsavin, och dels som en rörlig kostnad för förbrukad el.

Observera att beställning av elbilsladdning även ska göras både till Peter Bleckert samt till Eways 

P-plats    305 + 335 = 640 kr/månad
Garage    731 + 335 = 1 066 kr/månad

OBSERVERA att den rörliga kostnaden för förbrukad el tillkommer och debiteras direkt via faktura från Eways. 

 

 

 

No Internet Connection