Kätting på grind bakom grillplatsen

Jag önskar öppna grinden

  1. Denna passage inte tänkt för boende att använda sig av, då den är avsedd för räddningsfordon, trädgårdsmaskiner och handikappade boende. Vi som bor i Brf Rickomberga Äng ska använda oss av gångvägen ut mot Otto Myrbergs väg alternativt Polhemsgatan om man åker bil. Det är inte heller tillåtet att köra bil på gångvägen med undantag av räddningsfordon och trädgårdsmaskiner.
  2. Av samma anledning som att inte vi önskar att främmande personer utnyttjar vår baksida till husen för passage, vill inte heller våra grannhus ovanför oss ha persontrafik eller annan trafik från oss inom sitt område.
  3. Vid flera tillfällen har boende från grannhusen ovanför oss utnyttjat vår grillplats för egna fester etc, vilket vi inte anser vara lämpligt och särskilt trevligt. Det är vår mark och våra investeringar de använder sig av och grillplatsen är till endast för våra boende. Genom att låsa grinden och dörren förhindras dessa boende tillträde till vårt område. Vi har tidigare informerat våra medlemmar om att grinden alltid ska hållas låst, men kunnat konstatera att både dörr och grind oftast har hållits olåsta innan låskedjor har monterats.
  4. Våra grannar ovanför oss har även utnyttjat nämnda passage för tillträde till vårt område för rastning av sina hundar. Vi har även frågat några av dem som passerat grinden varför de har gjort detta. Svaret vi fått är att deras uppfattning varit att de trott att vår tomt på baksidan är allmänt område tillgängligt för alla.

Förråd

Hur hittar jag mitt förråd?

Ovanför ytterdörren till din lägenhet finns ett tre-siffrigt lägenhetsnummer på en vit bricka. På ditt förråd i källaren sitter en blå bricka med ditt lägenhetsnummer.

Sopor & Avfall

När sker tömning?

Plast- och pappersförpackningar töms varje vecka
Wellpapp töms varannan vecka
Matavfall töms varje vecka
Brännbart töms 2 gånger/vecka
Tidningar töms varje vecka
Glas och metallförpackningar töms 1 gång/månad
Batteri, glöd- och energilampor samt lysrör töms 2 gånger/år eller efter avrop
Elektronik töms efter avrop.
På kommunens återvinningscentral kan du alltid lämna grovavfall kostnadsfritt.

Demokrati & inflytande

Om jag vill ta del av styrelseprotokollen?

Engagerade medlemmar är viktigt för föreningen. Styrelseprotokollen kan innehålla detaljer om interna angelägenheter samt enskilda individer och lämnas därför ej ut.
Ur lagens mening är de inte heller offentliga handlingar och enligt föreningens stadgar får de ej lämnas ut. Du får däremot gärna kontakta styrelsen om det är någon speciell fråga du vill ha svar på.

Jag tycker det är dags för renovering eller annan förändring i fastigheten - hur gör jag?

Det bästa är prata med styrelsen och grannarna för att se om fler stödjer din idé. Om du får gehör för din idé kan du skriva en motion till årsstämman.
Underbygg din motion med fakta och gärna exempel så att det blir tydligt för alla vad du anser bör göras, varför och hur. Röstar medlemmarna på stämman för ditt förslag blir det styrelsen uppdrag att sedan jobba för idén. Allt i föreningen finansieras av medlemmarna så räkna med att kostsamma förändringar innebär högre månadsavgifter.

Brott

Jag har råkat ut för stöld/inbrott eller annat brott i huset - vad gör jag?

Polisanmäl saken och kontakta ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning. Informera gärna oss i styrelsen så att vi vet vad som händer.
Det hjälper oss att förebygga brott i framtiden och varna andra boende i huset.

No Internet Connection