Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Medlem måste dock ha en egen hemförsäkring men då utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret, dvs lös inredning möbler, kläder och dylikt vid vatten- och brandskador i lägenheten. 

Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment
Försäkringsbelopp

Bostadsrätten och fast inredning  

Fullvärde

Plötslig och oförutsedd skada

200 000 kr (max)

Självrisk

1500 kr

Vad ersätts inte?

  • Den del av skadan som kan ersättas genom fastighetens försäkring.
  • Den del av skadan som fastighetsägaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.
  • Yt- och tätskikt i läckande vägg och golv. Om behörig installatör utfört arbetet med ditt våtrum och du ändå drabbas av en läckageskada ersätter vi det läckande yt- och tätskiktet om kvalitetsintyg finns.
  • Vattenskador vid utströmning från dräneringssystem och stuprör eller läckage från tak.
  • Skador på tomtmark vid skyfall och stigande sjö.
  • Skador som orsakas av råttor, möss och flertalet insekter.
  • Skador som orsakas av långtidspåverkan, såsom fukt och röta.
  • Skador som orsakas av slitage, förbrukning eller bristande underhåll. 

Det är av stor vikt att boende i föreningen har egna hemförsäkringar för att täcka upp eventuella skador som kan uppstå i lägenheten.

Observera att åldersavdrag kan göras av försäkringsbolaget.

 

No Internet Connection