Personliga tillhörigheter, förutom mopeder, kan förvaras i eget förråd som finns i entréplanet.

Gångar ska av säkerhetsskäl alltid hållas fria.

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förrådet.

Det är inte tillåtet att förvara föremål som exempelvis brandfarliga eller explosiva ämnen i förrådet (såsom gasol, bensin mm)

Dörr till förrådsutrymmet skall alltid hållas stängd och låst så att inte obehöriga kan komma in. Entréport skall alltid vara stängd med undantag vid in- och urlastning.

Elementen i förrådsutrymmet ska stå på läge 1 året runt för att hålla en tillfredsställande sval temperatur.

Var varsam vid öppning och stängning av gallerdörrar, de kan störa lägenheter ovan förrådet.

No Internet Connection