Information om solcellsprojekt och elavtal

Solcellsprojektet fortskrider enligt plan. Installationen kommer att påbörjas under vecka 11-12 2024 om inget oförutsett inträffar.

Beträffande elavtal har samtliga medlemmars elavtal sagts upp och hanteras nu via föreningens gemensamma elavtal. Föreningen har tecknat ett 1-årigt elavtal med Skellefteå Kraft som började gälla 1 mars. Fram t.o.m. 1 mars levererades elen av Vattenfall. Övergång från era tidigare abonnemang till IMD (Individuell Mätning och Debitering) genomfördes den 17 januari.

Alla medlemmar ska ha fått slutfaktura från Vattenfall som avser er förbrukning fram t.o.m. den 16 januari. Från och med den 17 januari kommer föreningen att debitera er elavgift i samband med hyres/medlemsavgiften. Elförbrukningen redovisas månadsvis i efterskott tillsammans med hyres/medlemsavgiften.

Detta innebär att elförbrukningen i januari kommer att redovisas och debiteras tillsammans med hyres/medlemsavgiften för maj månad. Februaris elförbrukning redovisas och debiteras med hyres/medlemsavgiften för juni månad osv.

Vid eventuell lägenhetsförsäljning görs slutavräkning i samband med kontrakt om tillträdesdag. Säljare debiteras därmed i efterhand för förbrukning fram till tillträdesdag.

Föreningen har beslutat om ett enhetligt pris per kWh som inkluderar abonnemang, årsavgift, överföringsavgift, energiskatt, spotpåslag och elcertifikatskostnad. Priset per kWh är beslutat till 1,66 kr exkl. moms.

Vid en förbrukning mellan 4000 – 2000 kWh/år ger detta en besparing för varje medlem med mellan 16 – 32 % räknat på 2023 års genomsnittliga elpriser i elområde 3.

Priset kommer att vid behov justeras efter ny beräkning halvårsvis.

No Internet Connection