Föreningen har tecknat ett föreningsavtal med Tele2 om leverans av bredband/TV/telefoni. Kostnaden för basutbudet ingår i avgiften.
Rabatt på uppgradering av TV-utbud och bredbandshastighet gäller för alla medlemmar. Kontakta Tele2/för pris.

 

Rutiner som gäller i samband med in- respektive utflyttning för de boende som nyttjar föreningens gruppavtal med Tele2

Den avflyttande boende ska alltid ringa kundservice på Tele2, telefon 90 222, och meddela följande:
– Säga upp sina tjänster hos kundservice eller göra en adressändring, om man flyttar till ett nytt Tele2-hus och vill behålla sitt abonnemang utan gruppavtal.
eller
– Göra en överlåtelse (modem, TV box, Hub) om det är överenskommet med den nya medlemmen som flyttar in. Kundservice på Tele2 har blanketter för överlåtelse. Fördelen är då att befintlig utrustning kan lämnas kvar och den nya lägenhetsinnehavaren kan snabbt koppla in sin TV och/eller modem för bredbandet.

Den inflyttande boende ska alltid ringa kundservice på Tele2, telefon 90 222, för att kunna ta del av tjänsterna och få rabatterna som föreningens gruppavtal ger.
– Om du har problem med installationer eller annat kan du alltid ringa Tele2 för att få hjälp, du ska då ringa ett separat nummer som gäller för oss med föreningsavtal: 0775-17 17 20.

För all övrig support – ring 90 222

No Internet Connection