Allmänt

Sopor lämnas i miljöstugorna i därför avsedda kärl - se nedan. Observera att sopor aldrig, ens temporärt, får ställas i trapphuset.

Hushållssopor och källsortering

Miljöstugor för hushållsavfall och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast, elektronik, lampor och batterier finns på två ställen. Det finns i två separata miljöhus mellan hus 2-4 samt 6-8. För allas trevnad, håll Miljöstugorna så rena som möjligt.

Grovsopor

Grovsopor får inte lämnas i miljöstugorna utan lämnas vid återvinningsstationen i Librobäck på Söderforsgatan 3, som har följande öppettider

Julgranar

Julgranar kan efter Julhelgen läggas utanför förrådshuset vid vändplatsen. Julklappsplapper och annat förpackningsmaterial läggs som vanligt i passande kärl i soprummet

Att tänka på vid källsortering

Sortera avfallet i rätt kärl och lägg absolut inget vid sidan av dem. Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda. Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats och lägg dom på avsett ställe.

OBS!

Även om kärlet är märkt "kompost" ska varken jord, kvistar eller grenar slängas där. Anledningen är att Uppsala Vatten numera gör biogas av matavfallet. Jord, kvistar och grenar skadar utrustningen och skapar driftproblem. Dessutom blir biogasanläggningen effektivast och det blir mer biogas med rent matavfall.

Källsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.

Uppsala vatten 

Företaget har en informativ hemsida med sorteringsguide och råd och tips för sopsortering följ länken - klicka här: Uppsala Vatten

No Internet Connection