Varför förekommer andrahandsuthyrning?

Om du tillfälligt inte kan bo i din lägenhet kan du ansöka om tillstånd att hyra ut lägenheten under en begränsad tid.

Syftet med andrahandsuthyrning är att du ska bosätta dig i lägenheten igen.

Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd kan du förlora din hyresrätt eller bostadsrätt. Det är också viktigt att du förstår att det inte finns något hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och föreningen. Det innebär att du ansvarar för att andrahandshyresgästen betalar in hyran eller månadsavgiften i tid. Du ansvarar också för om din andrahandshyresgäst stör grannarna under hyrestiden. Störningar från din andrahandshyresgäst kan i värsta fall innebära att du förlorar din lägenhet.

Kontrollera därför den tilltänkta hyresgästen noga innan du bestämmer dig för att hyra ut i andra hand. Be om referenser från tidigare hyresvärdar samt kontrollera så att din tilltänkta hyresgäst inte har några betalningsanmärkningar.

Köpa lägenhet för att hyra ut i andrahand

Om du köper en lägenhet utan att flytta in kan du inte räkna med att få hyra ut i andrahand, då du saknar avsikt för att bo i lägenheten.

Skäl för andrahandsuthyrning

Generellt godkänner styrelsen andrahandsuthyrning för:

  • Studier på annan ort
  • Tidsbegränsat arbete på ort utanför pendlingsavstånd
  • Militärtjänstgöring
  • Prova samboförhållande
  • Sjukdom (en längre tids vistelse eller rehabilitering på sjukhus). Ska kunna styrkas

I övrigt är föreningen restriktiv till andrahandsuthyrning då vi är beroende av boende medlemmar som kan hjälpas åt och känna ansvar för boendemiljön. Detta är något hyresnämnden väger in i sina bedömningar om du väljer att få ett avslag prövat av dem.

Bostadsrätterna - Att hyra ut i andrahand eller inte

Fastighetsägarna - Att hyra ut i andrahand

HSB - Att hyra ut i andrahand

Hyresnivå

Lagen begränsar hur mycket en bostadsrättsinnehavare får ta ut av andrahandsgäst. Om hyran är för hög kan andrahandsgästen överklaga till hyresnämnden och få hyran sänkt.

Läs regeringens faktablad om hyresnivå

Några god råd

  • Skriv i annonsen att föreningen kommer göra kreditupplysning på hyresgäst 
  • Begär referenser från tidigare hyresvärdar
  • Skriv ett hyreskontrakt enligt nedanstående mall i Dokument.

Avgift för andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar tas en avgift ut av den som hyr ut i andrahand, för nuvarande 10 procent av ett prisbasbelopp per år (476 kr/mån för 2021). Detta för att täcka administrativt merarbete samt att kompensera för att du inte kan delta i föreningsarbete.

Uthyrningstid

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning för en period om ett år. Om särskilda skäl föreligger kan två års andrahandsuthyrning accepteras. Dock skall sådana skäl alltid godkännas av föreningen.

Andrahandshyresgästen ska följa de trivsel- och ordningsregler som föreningen har upprättat och ska alltid ha en egen hemförsäkring.

För att andrahandsuthyrning ska vara accepterad av föreningen måste kontrakt upprättas på av föreningen godkänd och rekommenderad kontraktsblankett. Likaså ska blivande hyresgäst vara godkänd av föreningen. 

Korttidsuthyrning typ AirBnb godkänns inte av föreningen.

Ansök om tillstånd

När du har hittat hyresgäst kan du söka tillstånd. Handläggningstid är ca 30 dagar, så var ute i god tid.

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning nedan och maila föreningen här. Bifoga dokument som intygar ditt skäl t.ex. anställningskontrakt, antagningsbesked, mäklarkontrakt etc.

Airbnb

Föreningen tillåter inte uthyrning via Airbnb.

 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse

Kontrakt om andrahandsupplåtelse 

 

No Internet Connection