Styrelsens sammansättning

Styrelsen för 2023 finns här med kontaktuppgifter och ansvarsområden
Klicka på länken:   Styrelsemedlemmar 2023

Styrelsen kan enklast nås på epost via adressen:

Styrelsen vill att varje hushåll på området lämnar minst en e-postadress till styrelsen för elektronisk kommunikation. Styrelsen eftersträvar att undvika pappersutskick och kommer att utnyttja elektroniska medier i första hand (hemsidan och e-post).

Tack för ert tillmötesgående.

Styrelsens uppgift

En viktig del av styrelsens uppgift är att vara tillgänglig för föreningens medlemmar. Det gäller allmänna frågor, uppkomna problem eller annat som löpande uppstår kring boendet. För att en mer hanterlig situation för styrelsemedlemmar och deras anhöriga ska möjliggöras, ser styrelsen att hänsyn i möjligaste mån tas till nedanstående punkter.

  • Samtalskontakt med styrelsen sker genom de telefonnummer som finns på informationstavlan eller på hemsidan.
  • Digital kontakt hanteras i första hand genom kontaktformuläret på hemsidan, eller länken. I andra hand går det även bra att använda sig av e-post eller SMS.
  • Efter överenskommelse via ovan angivna kontaktvägar träffas sedan boende och styrelsemedlem vid behov i den boendes lägenhet.
  • Styrelsen undanber sig kontakt genom direktbesök i styrelsemedlems lägenhet eller med anhörig.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?

Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det organ som granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?

I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för förenings skötsel.

 

 

No Internet Connection