Planerade renoveringar, större projekt och investeringar

2023             Upphandling och installation av solceller tillsammans med ny IMD-lösning
2023             Installation av tagglösning för dörren till förrådsutrymmena

Genomförda renoveringar, större projekt och investeringar

2022             Genomförande av underhållsprojekt steg 1 för avloppsstammar
2022             Byte av porttelefoner samt installation av tagglösning för cykel- och soprumsförråd
2022             Byte till LED-ljus i soprum och cykelrum
2022             Byte till rörelsestyrd LED-belysning i samtliga trappuppgångar
2021             Införande av ny hemsida
2021             Större reparation av staket utanför hus 8
2021             Byte av dammlister i fönster (delfinansierat boende/förening)
2021             Lagning av asfaltytor
2021             Nybyggnation av lekstuga
2020             Installation av elbilsladdning på 25 bilplatser
2019             Installation av LED-ljus i garage
2019             Installation av kamerabevakning
2019             Ombyggnation av samtliga terrasser
2018             Radonmätning
2018             Filmning och renovering av husdränering
2018             Byte av duschkabiner till duschväggar efter avrop (rabatterat erbjudande)
2018             Stamspolning
2018             Plantering bullerdämpande träd
2018             Målning av soprumsgolv
2018             Byte till LED-ljus inne i garagen
2017             Renovering av fönster och balkongdörrar
2017             Byte av fönsterlister mellan fönster
2017             Byte av elkontakter på balkonger och terrasser
2017             Installation av LED-lampor längs gångvägen
2016             Ny armatur med LED-ljus har installerats på garage- och förrådshus
2015             Installation av brandsläckare i samtliga hus
2015             Förbättringsmålning har genomförts av garage, förråd och staket
2014             Genomförande av större trädgårdsarbeten
2014             Installation av automatiska dörröppnare vid entréerna
2014             Nybyggnation av lekstuga
2013             Indragning av fiber från Bredbandsbolaget
2012             Anskaffning av nya utebänkar
2008             Uppförande av grillplats

 

 

 

No Internet Connection