Så här kommunicerar vi

Det här är hemsidan för Brf Rickomberga Äng i Uppsala. Denna sida innehåller information om föreningen för externa besökare och intressenter. Hemsidan är också den plats som utgör informationskanal mellan styrelse och medlemmar samt mellan medlemmar. För att få tillgång till en stor del av medlemsinformationen krävs inloggning.

Klickbara länkar visas i mörkröd fetstil.

Om att bo i vår förening

Brf Rickomberga Äng är en mellanstor förening, vilket ger dig som boende bra möjligheter att påverka ditt boende.
Samtidigt innebär det ett större ansvar, då du som medlem tillsammans med grannarna förvaltar huset genom en styrelse.
Du bör därför vara beredd på att kunna hjälpa till med praktiska göromål och gärna delta i styrelsearbete.
Föreningen kan bara tillhandahålla bostadsrätter så länge medlemmarna bildar en styrelse.

Bostadsrätt - ett kollektivt ägande

Att köpa en bostadsrätt innebär att du köper en andel i en ekonomisk förening och blir medlem i densamma.
Till denna andel ingår rätten att bo i en av föreningens lägenheter.
Lägenheten är din på så sätt att du äger rätten att bo där så länge du vill, förutsatt att du inte allvarligt bryter mot föreningens stadgar, missköter dig eller säljer din andel.
Du har också rättigheten och ansvaret för att underhålla lägenheten invändigt. 

Krav för medlemskap

  • Ekonomiska förutsättningar för att betala månadsavgifter styrkt genom anställningskontrakt, deklarerad inkomst eller annat intyg.
  • Andelsköp godkänns endast om köparna skall nyttja lägenheten som makar eller sambor alternativt om barn nyttjar lägenheten. Minsta andel är 10%.
  • Du ska bo i bostaden permanent. Köp i spekulationssyfte, korttidsuthyrning eller för att hyra ut i andrahand utan giltigt skäl godkänns ej.
  • Inga juridiska personer.
  • God skötsamhet. Betalningsanmärkningar, utmätning hos kronofogden eller annan känd misskötsamhet kan vara skäl för nekat medlemskap.

 Några råd inför köp

  • Skriv alltid kontrakt för överlåtelse genom mäklare eller annan juridiskt kunnig person.
  • Försäkra dig om att inga skulder till föreningen finns kopplade till lägenheten, annars får du betala dem vid överlåtelse.
  • Undersök lägenheten noga innan köp. Efter köp ansvarar du för lägenhetens underhåll, eventuella brister samt skador som uppstår.

Om du är osäker om dolda fel finns, låt gärna fackman undersöka lägenheten innan köp.

Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du i flesta fall på Hemnet. Lägenheterna i våra fyra hus har adress Polhemsgatan 2, 4, 6 eller 8.

No Internet Connection