Fastigheten

Fastighetsbeteckning                           Rickomberga 21:4
Förvärvsdatum                                       2005-06-02
Byggår                                                     2005/2006
Stadsdel                                                  Rickomberga
Antal hus                                                4
Antal våningar                                       5
Antal bostadsrätter                               76
Lägenhetsfördelning                            12 st 1 RoK (41 kvm)
                                                                 12 st 2 RoK
                                                                 24 st 3 RoK
                                                                 24 st 4 RoK
                                                                   4 st 5 RoK (129 kvm)
Total boyta                                              6 623 kvm
Uppvärmning                                         Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften
Vatten                                                      Kallt och varmt vatten, ingår i månadsavgiften
Ventilation                                              Central ventilationsanläggning
Fönster                                                    3-glas
Elsäkerhet                                              Jordade uttag i samtliga lägenheter samt jordfelsbrytare
Mätning el                                              Varje lägenhet har sin egen elmätare, vilken avläses på distans av Vattenfall, som är nätleverantör. Varje boende betalar för                                                                            sin egen elförbrukning och kan själv välja elhandelsleverantör
Bilplatser                                                 46 st garage, varav 16 med elbilsladdning
                                                                 31 st p-platser, varav 9 med elbilsladdning
                                                                 Samtliga garage innehåller låsbart förråd. Läs mer under rubriken Mitt Boende - Garage, P-platser & elbilsladdning.
Hiss                                                         Ja, i samtliga hus
Lägenhetsförråd                                    Ja, i bottenvåningen och låsbara

Bra att veta

Sopor

Egna byggnader finns för detta mellan bilplatsområdet och huskropparna. Sopor sorteras för återvinning och läggs i för därför avsedda kärl. Grovsopor lämnas på återvinningsstationer, där den närmaste ligger inom någon kilometers avstånd i Librobäck.

Kabel-TV och Internet

Föreningen har föreningsavtal med Tele2 om leverans av digitalt TV/bredband/telefoni. Kostnaden för basutbudet gällande TV ingår i avgiften. Rabatt på uppgradering av TV-utbud finns. Kontakta Tele2 för priser. Bredbandshastighet 500 Mbps ingår för alla medlemmar.
Nätverksuttag finns i varje lägenhet och router ingår från Tele2.

Grillplats

På baksidan av husen finns en färdigställd grillplats med murad grill och tillgång till utemöbler. Gemensam plåtgrill finns också att tillgå. Utöver grillplatsen på baksidan finns även en "myshörna" med sittgrupp av utemöbler ovanför hus 8.

Lekplats

Mellan hus 4 och 6 finns en lekplats med sittgrupper av utemöbler

Lekstuga

På framsidan i nära anslutning till lekplatsen finns en lekstuga för de mindre. Där finns även sittgrupper av utemöbler för vuxna och barn

Städning

Trapphus städas (på föreningens bekostnad) av en städfirma en till två gånger per vecka beroende på tid under året.

Barnvagnar

Barnvagnar, pulkor och liknande ställs i barnvagnsförrådet i respektive trapphus eller i de egna förråden.

Motorcyklar

MC, skotrar och liknande parkeras på särskild avsatt plats för motorcyklar.

Besöksparkering

Besökare hänvisas till någon av våra två besöksparkeringar inom området. Dessa är tills vidare kostnadsfria.

Cykelparkering

Cyklar parkeras antingen i cykelställ utomhus eller i cykelförråd.

Festlokal

Saknas.

Hobbyrum

Saknas.

Övernattningsrum/utrymmen

Saknas.

Tvättstuga

Saknas eftersom varje boende har egen tvättmaskin och torktumlare.

Förråd

Varje lägenhet har ett källarförråd till vilket lägenhetsnyckeln passar.

Avgifter

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten samt TV, bredband och telefoni.

Vad kan debiteras på månadsavin?

Utöver de uppgifter ovan som ingår i månadsavgiften kan fast avgift för elbilsladdning (i förekommande fall) och förbrukad hushållsel debiteras efter genomförd solcellsinstallation.

Har föreningen något gemensamt el/vatten abonnemang?

Nej.

Överlåtelseavgift?

2,5 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren.

Övriga avgifter?

Pantsättningsavgift 1 % av gällande prisbasbelopp, vilken betalas av pantsättaren.
Avgift för andrahandsupplåtelse 10 % av gällande prisbasbelopp.

Överlåtelse och medlemskap

Accepterar föreningen delat ägande?

Föreningen tillåter delat ägande för makar/registrerade partner/sambos enligt sambolagen (50/50 %) samt för föräldrar/barn (lägsta tillåtna ägarskap är 90/10 %).

Har föreningen rätt till tillsyn innan tillträdet?

Ja.

Nyckelhantering

Vid överlåtelse sker överlämning av nycklar och taggar till Certego (nycklar) respektive Stjernbron (taggar). Se vidare under Mitt boende - överlåtelse av bostadsrätt

Övrigt

Förvaltning

Föreningen anlitar extern förvaltare för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning som heter HSB Uppsala.
Föreningen innehar fastighetsförsäkring med kollektivt tillägg för bostadsrätt. Det innebär att boende inte behöver ha ett sådant i sin egen hemförsäkring.

Omgivningen

Föreningen ligger i en del av Uppsala, där åkermark kantas av skogsområden med mindre berg och kullar. Utanför knutarna åt norr och väst öppnar sig de fria vidderna med en bedårande utsikt. Åt öster kommer man med en snabb promenad till Uppsala centrum på mindre än en halvtimme. Stabbyskogen är ett underbart strövområde åt norr, som erbjuder sköna promenader, grillplatser och elljusspår för löpning och skidåkning. En söndagsfika på Stabby prästgård känns inte helt fel det heller. Stabby prästgård ligger vid norra delen av Stabbyskogen och var från 1500-talets slut anslagen som prebende för förste professorn i teologi vid Uppsala universitet. Den siste kyrkoherden som bodde i Stabby prästgård var Nathan Söderblom.

Samfällighet

Föreningen ingår i samfälligheten Rickomberga samfällighetsförening tillsammans med föreningarna Brf Rickomberga Gård, Brf Rickomberga Tull och Brf Rickomberga Park. Vår fastighet delar gemensamhetsanläggning GA:3 avseende vatten och avlopp samt avloppspumpstation med övriga föreningar i samfälligheten.
Vårt färskvatten pumpas upp till oss från en tryckstegringspump från Brf Rickomberga Gård.

Hitta till oss

Fastighetens adress är Polhemsgatan och respektive huskropps nummer från 2 - 8. Med bil från E4:an tar man sig enklast till våra hus via Bärbyleden och från Uppsala centrum rekommenderas Luthagsleden. Riksväg 55 från Enköping ansluter endast ett par hundra meter till Luthagsleden sydväst om vårt område.
Hållplatser för stadsbuss finns på Luthagsleden strax utanför föreningens tomt.

 

No Internet Connection