Rickomberga var ursprungligen en by i Bondkyrka socken. Byn omtalas i skriftliga handlingar första gången 1316 ('in Rickonabergum') då en lantbo under fjärde kanonikatet i en förteckning över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland. 1339 lånade fyra personer från byn (Sigurd, Nils, Olof och Jon) spannmål ur Bondkyrkas tiondebod. Under 1500-talet fanns i Rickomberga fem åkervretar, tre tillhöriga Lagga kanonikat och två tillhöriga Vallby kanonikat i Uppsala domkyrka. Därtill fanns det biskopsjord, 1566-68 uppges jorden brukas av 9 st "Rickombergabönder". 

Rickomberga har blivit känt genom böckerna om Pelle Svanslös skrivna av Gösta Knutsson, där en av katterna är Rickard från Rickomberga.

Bilden nedan är från 1966 och visar den gamla infartsvägen (Enköpingsvägen) från väst till Uppsala. På platsen där våra hus 2 - 8 numera finns låg Landstingets Särskolehem för utvecklingsstörda barn och ungdomar.

 

Som jämförelse är nedanstående bild hämtad från 2006, där man ser föreningens fyra hus stå vackert utplacerade i sluttningen ner mot Luthagsleden och Rickombergavägen.

 

Rickomberga är en stadsdel i Uppsala som genomgick en kraftig uppbyggnad på 1990-talet. En andra byggnadsexpansion skedde runt 2005/2006 samt en tredje under perioden 2019 – 2023. Stadsdelen ligger i den västra delen av staden intill Ekeby, Berthåga, Flogsta och Luthagen. Innan bebyggelsen av bostäder tog fart i området fanns här en större institution för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Institutionen existerar än idag om än i mindre skala och på annan plats.

 

No Internet Connection