I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.

Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår.

Röstlängd från årsmöten kan erhållas till medlemmar efter begäran hos styrelsen.

Ladda ner

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022 / Årsmötesprotokoll 2023-06-07 

Protokoll extra stämma 2022-12-14 IMD

Protokoll extra stämma 2022-12-14 tillägg

Årsredovisning 2021 / Årsmötesprotokoll 2022-06-13

Årsredovisning 2020Årsmötesprotokoll 2021-05-19 

Årsredovisning 2019Årsmötesprotokoll 2020-06-10

Protokoll extra stämma 2019-06-10 Stadgeändringar generellt

Årsredovisning 2018 / Årsmötesprotokoll 2019-05-16

Årsredovisning 2017Årsmötesprotokoll 2018-05-16 

Årsredovisning 2016 / Årsmotesprotokoll-2017-05-17

Protokoll extra stämma 2016-09-04 Stadgeändringar årsredovisning

Årsredovisning 2015 / Årsmötesprotokoll 2016-04-20

Årsredovisning 2014 / Årsmötesprotokoll 2015-04-23

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

No Internet Connection